Enter ArCa Portal
About us
Մեր մասին
Banks
Բանկեր
Support
ATM-ներ/Կայքեր
Cards
Քարտեր
Services
Ծառայություններ
Become e-shop
Ինչպես դառնալ էլ.-խանութ
Նորություններ

Մեր մասին

«Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ը հիմնադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի և տաս առևտրային բանկերի կողմից 2000 թ-ի. մարտին Հայաստանի բանկային ոլորտում նոր վճարահաշվարկային համակարգի ներդրման և զարգացման նպատակով:

Ընկերությունը մատուցում է ծառայությունների փաթեթ, որը հնարավորություն է տալիս բանկերին թողարկել և սպասարկել ArCa, MasterCard, VISA, American Express 
և Diners Club International քարտեր՝ օգտվելով պրոցեսինգային կենտրոնի ժամանակակից տեխնիկական, տեխնոլոգիական և ծրագրային հնարավորություններից, ինչպես նաև ընկերության մասնագիտական օժանդակությունից: Ընկերությունը հանդիսանում է`

  • MasterCard Europe միջազգային վճարային համակարգի լիիրավ անդամ և պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Member Service Provider),
  • VISA համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor).
  • American Express համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor).
  • Diners Club International համակարգի համար պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor).

Ինչպես դիմել մեզ`

Գործունեության հասցե` Մովսես Խորենացու 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես-կենտրոն, Երևան 0010, ՀՀ
Իրավաբանական հասցե՝ 
Գարեգին Նժդեհի 32/1, Երևան 0026, ՀՀ
Հեռ.` + 374 10 592222
Ֆաքս` +374 10 440390
Էլ. փոստ: info@arca.am